30. marca 2017 sa uskutoční úvodné stretnutie partnerských organizácií v projekte Politická participácia mládeže v krajinách V4. V Rade mládeže Slovenska uvítame našich partnerov z Maďarska a Českej republiky, aby sme spolu odštartovali spoločné projektové aktivity. Cieľom projektu je priniesť potrebné a aktuálne informácie vo vybraných oblastiach politického zapájania mladých ľudí (členstvo v mládežníckych organizáciách, dobrovoľníctvo, účasť vo voľbách, politické […]

Čítať ďalej...