Rada mládeže Slovenska (RmS)
Štúrova 3
811 02 Bratislava,
Slovak Republic

Tel: +421 948 761 074

E-mail (všeobecný) rms@mladez.sk
E-mail (web a newsletter) media@mladez.sk