Práve začíname! Kick-off meeting k projektu

Aktuálne

30. marca 2017 sa uskutoční úvodné stretnutie partnerských organizácií v projekte Politická participácia mládeže v krajinách V4. V Rade mládeže Slovenska uvítame našich partnerov z Maďarska a Českej republiky, aby sme spolu odštartovali spoločné projektové aktivity.

Cieľom projektu je priniesť potrebné a aktuálne informácie vo vybraných oblastiach politického zapájania mladých ľudí (členstvo v mládežníckych organizáciách, dobrovoľníctvo, účasť vo voľbách, politické postoje a mediálne správanie) na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku.

Partnermi projektu v Maďarsku je výskumná Asociácia Rubeus, zameraná na ochranu detí a sociálne služby poskytované deťom a mladým ľuďom. Českú republiku zastupuje v projekte Česká rada dětí a mládeže (ČRDM), ktorá združuje a podporuje prevažnú väčšinu celoštátnych a zároveň i mnoho regionálnych a miestnych združení detí a mládeže.

„V Rade mládeže Slovenska považujeme tému politickej participácie mládeže za kľúčovú a uvedomujeme si, že nie je lokálnou záležitosťou. V krajinách V4 je pritom možné pozorovať podobné tendencie v politickom správaní ako aj občianskeho aktivizmu mládeže. Získanie aktuálnych a kvalitných  informácií z regiónu krajín V4 pomôže podporiť cielené politické opatrenia a priniesť pozitívnu zmenu,“ hovorí Katarína Čavojská, koordinátorka projektu.