Tlačová konferencia: Takmer tretina mladých chce odísť zo Slovenska. Prečo?

Aktuálne

Takmer tretina mladých chce odísť zo Slovenska.

Prečo? Nedôverujú štátu a jeho inštitúciám, súdom, ani župám …

 Tieto alarmujúce zistenia priniesol výskum názorov mládeže v krajinách V4. V každej krajine sa ho zúčastnilo 700 mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov. Prieskum sa uskutočnil v júli 2017. Zber dát zabezpečila agentúra Focus. Projekt je financovaný z grantu International Visegrad Fund.

Rada mládeže Slovenska si Vás dovoľuje pozvať na tlačovú konferenciu, kde predstaví výsledky prieskumu v rámci projektu

„Politická participácia mládeže v krajinách V4“.

 

Kedy? V stredu 27. septembra 2017 o 10:00

Kde? V priestoroch Satori Stage na Mickiewiczovej 9 v Bratislave

Svoju účasť, prosím, potvrďte do 25. septembra 2017 mailom na adresu tokarova@mladez.sk.